Dielec č.1

 

Ľavé ABS
Pravé ABS
Horné ABS
Dolné ABS


ŠÍRKA
VÝŚKA
ABCD